Onze werkwijze

Betaalbare marketing oplossing voor iedereen

Wij streven er naar om binnen twee weken na ontvangst van een getekende opdrachtbevestiging en aanbetaling de installatie en activatie van de eerste client (“scherm”) op te leveren.. Na oplevering van de installatie wordt het resterende jaarbedrag gefaktureerd. Minimale kontraktduur is 6 maanden, daarna per maand direct opzegbaar. Door ons geplaatste hardware en bijbehorende licenties blijven twee 2 jaar na aankoop ons eigendom. Uitgebrachte offerte(s) zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid tot drie weken na uitbrengen. Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Prijzen exclusief btw.